1. Home
 2. Docs
 3. Reportql Türkçe
 4. Rapor Oluşturun
 5. Panolar
 6. Pano Bileşenleri

Pano Bileşenleri

Pano bileşenleri, verilerinizi erişilebilir ve etkileşimli bir biçimde gösteren yapı taşlarıdır. Yaygın bileşenler şunları içerir:

 1. Sunucu Tablosu
  1. Açıklama: Sunucu üzerinde depolanan verilerin tablo halinde gösterilmesini sağlar. Bu bileşen, büyük veritabanları veya sunucu tabanlı veri kaynaklarından veri çekerek kullanıcıya sunar.
  2. Çalışma Yeri: Sunucu tarafında çalışır.
 1. İstemci Tablosu
  1. Açıklama: İstemci tarafında depolanan verilerin tablo halinde gösterilmesini sağlar. Genellikle küçük ve yerel veri setleri için kullanılır.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Pivot
  1. Açıklama: Verilerin pivot tabloları şeklinde sunulmasını sağlar. Bu bileşen, verilerin dinamik olarak gruplanmasını, özetlenmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. İçerik Kutusu
  1. Açıklama: Metin, resim veya HTML içeriği gibi serbest biçimli içerikleri görüntülemek için kullanılır. Kullanıcıya bilgi veya açıklama sağlamak için idealdir.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Turta Grafik
  1. Açıklama: Verilerin pasta (pie) grafik şeklinde görselleştirilmesini sağlar. Veri dilimlerinin oranlarını görsel olarak sunar.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Donut Grafik
  1. Açıklama: Turta grafiğe benzer, ancak ortasında bir delik bulunan ve verilerin yüzdelerini gösteren bir grafik türüdür.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Polar Area Grafik
  1. Açıklama: Verilerin kutupsal koordinat sistemi içinde alan grafik şeklinde gösterilmesini sağlar. Farklı veri gruplarını görsel olarak karşılaştırmak için kullanılır.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Line Grafik
  1. Açıklama: Verilerin çizgi grafik şeklinde gösterilmesini sağlar. Zaman serileri veya sürekli verilerin görselleştirilmesi için kullanılır.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 2. Dikey Bar Grafik
  1. Açıklama: Verilerin dikey çubuklar şeklinde görselleştirilmesini sağlar. Farklı kategorilerdeki verileri karşılaştırmak için kullanılır.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Yatay Bar Grafik
  1. Açıklama: Verilerin yatay çubuklar şeklinde görselleştirilmesini sağlar. Dikey çubuk grafiğin yatay versiyonudur ve kategorilerin karşılaştırılmasında kullanılır.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 1. Sabit İçerik
  1. Açıklama: Sabit ve değişmeyen içerikleri göstermek için kullanılır. Bu içerik, belirli bir metin, görsel veya sabit bilgi olabilir.
  2. Çalışma Yeri: İstemci tarafında çalışır.
 2. Metin
  1. Açıklama: Kullanıcıların serbest metin girmesini sağlar. Bu parametre, kullanıcıların herhangi bir metinsel bilgi girmesi gerektiğinde kullanılır.
  2. Örnek Kullanım: Kullanıcı adı, açıklama, yorum gibi alanlar.
 1. Tam Sayı
  1. Açıklama: Kullanıcıların tam sayı değeri girmesini sağlar. Sayısal verilerin girişinde kullanılır.
  2. Örnek Kullanım: Yaş, miktar, sıralama değeri gibi alanlar.
 1. Tarih
  1. Açıklama: Kullanıcıların tarih seçmesini sağlar. Tarih formatında veri girişini kolaylaştırır.
  2. Örnek Kullanım: Doğum tarihi, kayıt tarihi, etkinlik tarihi gibi alanlar.
 1. Onay Kutusu
  1. Açıklama: Kullanıcıların bir seçenek onaylamasını sağlar. Doğru/yanlış, evet/hayır gibi ikili seçimler için kullanılır.
  2. Örnek Kullanım: Kullanım şartlarını kabul etme, e-posta aboneliği gibi seçenekler.
 1. Sabit Seçilebilir Liste
  1. Açıklama: Kullanıcıların önceden tanımlanmış seçeneklerden birini seçmesini sağlar. Liste sabit olup, değiştirilemez.
  2. Örnek Kullanım: Cinsiyet, ülke, şehir gibi alanlar.
 1. Sorgulu Seçilebilir Liste
  1. Açıklama: Kullanıcıların bir veri kaynağından dinamik olarak çekilen seçeneklerden birini seçmesini sağlar. Liste, kullanıcı girişine göre sorgulanabilir.
  2. Örnek Kullanım: Ürün listesi, müşteri listesi, proje listesi
 1. Kullanıcı
  1. Açıklama: Kullanıcıların sistemde kayıtlı olan diğer kullanıcıları seçmesini sağlar. Genellikle görev atama veya sorumluluk belirleme gibi işlemler için kullanılır.
  2. Örnek Kullanım: Proje sorumlusu seçimi, ekip üyeleri belirleme gibi alanlar.
 1. Otomatik Tamamlama
  1. Açıklama: Kullanıcıların metin girişi yaparken, önceden tanımlanmış seçeneklerden otomatik tamamlamalar önerir. Kullanıcının daha hızlı ve doğru giriş yapmasına yardımcı olur.
  2. Örnek Kullanım: Etiketler, ürün isimleri, müşteri isimleri gibi alanlar.

How can we help?