Rapor Tipleri

Web tabanlı teknoloji ile sunucuda yer alan veriyi rapor haline dönüştürerek internet ortamında paylaşımına veya dışarıdan erişimine imkan sağlayın.